Kinderopvang Kits Oonlie

Op De Cocon kunt u gebruikmaken van peuteropvang en buitenschoolse opvang (bso) van kinderopvangorganisatie Kits Oonlie. De peuteropvang is voor kinderen van 2 tot 4 jaar, elke ochtend van de schoolweken (niet in de vakanties). Hier maken de kinderen kennis met Puk en Ko, een programma voor Voor- en Vroegschoolse Educatie dat de brede ontwikkeling stimuleert. Zij maken zo de eerste stappen op het gebied van taal, rekenen en sociale vaardigheden. De peuteropvang is gevestigd in een apart lokaal, dat na schooltijd gebruikt wordt als bso-ruimte. Kinderen van 4 tot 12 jaar kunnen na schooltijd verder spelen in onze bso van Kits Oonlie, die geleid wordt door gekwalificeerde en gemotiveerde pedagogisch medewerkers. Dit kan ook in de vakanties. 

 

Lees meer over kits-oonlie