Ouders

 

Op de Cocon hechten wij er waarde aan om samen te werken met de ouders van onze leerlingen. Ieder jaar opnieuw zoeken wij de verbinding met ouders/opvoeders. Samen zijn wij verantwoordelijk voor een optimale ontwikkeling en het welzijn van uw kind. Een fijne, vertrouwelijke relatie tussen ouders/opvoeders en leerkrachten vinden wij heel belangrijk. Onze leerkrachten staan open voor uw vragen, ideeën en suggesties. U kunt altijd na schooltijd terecht bij de eigen leerkracht. Indien gewenst schakelen wij hulp in van de intern begeleider of directeur. Wanneer er thuis iets speelt dat invloed kan hebben op uw kind, dan horen wij dat ook graag. Uiteraard gaan wij vertrouwelijk om met deze informatie.

 

Kleuterbezoek

Uw kind is vanaf zijn vierde verjaardag welkom op school. Ongeveer vier weken voor deze datum neemt de kleuterleerkracht telefonisch contact op om een huisbezoek af te spreken. Dit is alvast een eerste persoonlijke kennismaking, waarin wij uw kind en u graag leren kennen en u meer informatie over de school ontvangt. We spreken dan ook de eerste drie dagdelen af waarop uw kind komt wennen. Om pedagogische redenen laten we geen nieuwe leerlingen starten in de drukke decembermaand of tijdens de laatste weken van het schooljaar. Nieuwe kleuters starten in principe voor twee weken met halve dagen op school, tenzij we dit anders met u afspreken.

Informatieoverdracht en rapporten

In september organiseren wij voor elke groep een informatieavond over het onderwijs voor dat jaar, de thema’s waarmee we gaan werken en andere bijzonderheden over de nieuwe groep van uw kind. Voor de herfstvakantie wordt u ook uitgenodigd voor een startgesprek over uw kind.Alle leerlingen van groep 3 tot 8 krijgen in januari én juni een rapport. In een oudergesprek lichten we het rapport van uw kind toe en bespreken we de algehele voortgang. Vanaf groep 5 verwachten wij dat uw kind hierbij aanwezig is; het gaat immers over zijn of haar ontwikkeling. De leerkrachten van groep 7 nodigen u aan het einde van het schooljaar uit voor een voorlopig adviesgesprek, de leerkrachten van groep 8 voor een definitieve advies gesprek. Dit doen zij in januari/februari.

Schoolapp Social Schools

De Cocon gebruikt de schoolapp Social Schools, een digitaal informatiesysteem. Als uw kind op school start, ontvangt u inloggegevens voor uw account. Dit moet u zelf activeren. We versturen via Social Schools berichten voor alle leerlingen, voor een specifieke groep of voor ouders van een bepaald kind. Uw kind krijgt geen brieven mee naar huis. Op de jaarkalender in Social Schools vindt u de vakanties, vrije dagen en data voor festiviteiten.

Ouderhulp

Bij een aantal activiteiten is hulp van ouders nodig. Zonder hulp kunnen wij een deel van ons onderwijs niet aanbieden. Denk aan samen met de kinderen lezen of taalspelletjes doen, helpen in onze bibliotheek of het regelen van vervoer voor activiteiten buiten school. Via onze schoolapp Social Schools kunt u een oproep voor hulp krijgen, bijvoorbeeld vanuit onze activiteitencommissie. Ook kan de leerkracht u benaderen voor specifieke activiteiten in de groep van uw kind.