De medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk verplicht orgaan en bestaat uit vertegenwoordigers van de ouders (oudergeleding) en vertegenwoordigers van het personeel (personeelsgeleding). De MR geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid van de school of van het bestuur te maken hebben. Voor bepaalde onderwerpen en beslissingen moet de MR instemming geven. De MR vergadert zes keer per jaar.

De MR  bestaat uit 6 leden: 3 ouders ( oudergeleding) en 3 leerkrachten ( teamgeleding)  Dit jaar zitten de volgende personen in de MR: 

Sanne Lentjes (voorzitter), Michelle Vries (secretatiaat), Jeroen Jonker, Irene Boerman (lk), Annemiek Kroone (lk) en Nicole Alphenaar (lk)

We stellen ons even voor: 

Hoi! Mijn naam is Sanne Lentjes. Ik ben moeder van Laurens in groep 6 en Quinten in groep 4. Mijn dochter Olivia is net van de Cocon af en zit nu op de vrije school in Bergen. Ik zit sinds eind 2020 in de MR van de Cocon. Het MR werk is belangrijk, omdat we meedenken over het beleid van de school en hierin het perspectief van de ouders en leerkrachten inbrengen. Het is ook heel leuk en leerzaam, omdat je van de anderen in de MR hoort hoe zij naar uiteenlopende vraagstukken kijken. Mocht je iets willen inbrengen, of heb je een vraag voor de MR, schiet me dan vooral even aan! 

 

Mijn naam is Michelle Vries - Cornfield. Ik ben de moeder van Sofie (2013), Fenna (2017) en Gijs (2017). Ik werk als leerkracht in het basisonderwijs, op dit moment op de Koolvlet in Broek op Langedijk. Sinds mijn jongste twee naar school gaan, help ik graag op de Cocon. Zo sta ik regelmatig op het plein, help ik knutselen, of rijd ik met groepjes kinderen ergens heen. Vanaf het schooljaar 2022/2023 ben ik lid van de MR. Ik vind het erg leuk om op deze manier betrokken te zijn bij de ontwikkelingen van de school. Ik vind het belangrijk om hierbij de verbinding te zoeken tussen de ouders en het team. 

 

 

Jeroen Jonker:

Irene Boerman:

Annemiek Kroone:

Mijn naam is Nicole Alphenaar. Ik ben groepsleerkrachten en I-coach op de Cocon, waar ik inmiddels ruim 25 jaar werk. Dit jaar ben ik leerkracht in groep 6. Ik zit al ongeveer 15 jaar in de MR. Ik ben getrouwd en moeder van 2 dochters, Katie en Sara. Oud-leerlingen van de Cocon en inmiddels al weer op het voortgezet onderwijs.