Ons profiel

Een school waar uw kind en u zich thuis voelen…


De basisschooltijd is een onvergetelijke periode in het leven van uw kind. U vertrouwt uw kind aan onze zorg toe en kiest een school dan ook bewust uit. De Cocon is een moderne basisschool met een duidelijke visie op kind, onderwijs en maatschappij. Kinderen verschillen in talent en interesse. Daarom bieden wij onze leerlingen uitnodigend en gevarieerd onderwijs, waarin zelfredzaamheid en zelfstandigheid belangrijk zijn. Door hen intensief te begeleiden en stimuleren, vormen we hen tot mensen die initiatief nemen, een eigen stijl durven ontwikkelen, vindingrijke oplossingen voor problemen bedenken en met zelfvertrouwen hun toekomst tegemoet gaan.

 

 

 

 

 

Aandacht voor de eigen ontwikkeling en talenten binnen betekenisvolle activiteiten

Ons motto: ‘Ken jezelf en al je talent’

Onze missie: ‘Met leerrijke thema’s en betekenisvolle activiteiten biedt De Cocon ontwikkelingsgericht onderwijs, waarin de eigenheid van ieder kind centraal staat.’

Onze visie: ‘Op De Cocon mag elk kind er zijn. Ieder kind krijgt volop de ruimte om zich vanuit nieuwsgierigheid te ontwikkelen, met de stimulerende begeleiding van de leerkrachten.’

Iedereen hoort erbij!

Uw kind leert bij ons van jongs af aan dat iedereen verschillend is, op een andere manier leert, gelijkwaardig is en erbij hoort. We gaan respectvol om met ieders levensbeschouwing of godsdienst. Op De Cocon voelen kinderen zich thuis en ontdekken zij met plezier zichzelf en hun kwaliteiten!