Aanvraag aanmeldingsformulier

Welkom op De Cocon!

Wilt u uw kind aanmelden? Is het uw eerste kind dat u wilt aanmelden  op onze school? Kom dan eerst voor een rondleiding om een indruk te krijgen. Vraag daarna een informatiepakket en een aanmeldingsformulier aan!

Op De Cocon laten we in principe elke leerling toe, zonder te letten op levensbeschouwelijke, godsdienstige, sociale of etnische achtergronden. Uw kind is de dag na zijn of haar vierde verjaardag welkom op school. Hiervoor plannen we een aantal wendagen in. Komt uw kind van een andere basisschool, dan nemen wij eerst contact op met deze school, voordat wij uw kind toelaten. Samen met de oorspronkelijke school zullen we bekijken of we uw kind kunnen bieden wat het nodig heeft.

In de Schoolgids vindt u meer informatie over het aanmelden van een kind met specifieke onderwijsbehoeften.

Een leerling is aangemeld wanneer het compleet en juist ingevulde aanmeldformulier, ondertekend door ouders/verzorgers die gezag hebben, op school aanwezig is. Na controle van de gegevens en contact met de intern begeleider krijgt de ouder een bericht dat het kind officieel is ingeschreven.

U kunt het aanmeldformulier voor onze school opvragen of ophalen bij de directeur van de school.

Wilt u aanmeldingsformulier? Graag aangeven bij opmerking.