Verlof aanvragen

U wordt verzocht alle afspraken voor uw kind (dokter, tandarts, gemeente) zo veel mogelijk buiten de lesuren te maken. Voor verlof gelden strikte regels. Deze regels worden gemaakt door de overheid en zijn voor alle scholen hetzelfde. Onder bepaalde voorwaarden mag de schooldirectie verlof verlenen. Het verlofformulier is bij de directie te verkrijgen of hier te downloaden.