Team

Onze leerkrachten zijn de spil als het gaat om kwalitatief goed onderwijs. Op De Cocon werkt een betrokken, stabiel en enthousiast team. Wij hebben een bewuste, actieve houding in de communicatie en interactie met de kinderen. Hierin blijven wij leren door de begeleiding vanuit Pedagogisch Contact.

We hebben continu aandacht voor onderwijsinnovatie en kwaliteitsverbetering. Professionalisering van ons team is een belangrijk speerpunt. In her- en bijscholing werken we aan individuele ontwikkeling, aan nieuwe vaardigheden voor het lesgeven en aan het versterken van ons team als geheel. Ook onderwijsassistenten en leerkrachten in spe leveren op De Cocon een waardevolle bijdrage aan ons onderwijs.

Schooljaar 2023 - 2024

 • Lydia Carfora, directeur
 • Joyce Altena, intern begeleider 
 • Irene Boerman, techniekcoördinator, docent groep 8, (G)MR lid
 • Nicole Alphenaar, ICT coördinator, docent groep 6, preventiemedewerker, MR lid
 • Sanne spring in 't veld , cultuurcoordinator, docent groep 4
 • Manon Horsthuis , gymdocent, management ondersteuning, invalleerkracht
 • Richard van der Wal, conciërge
 • Ingrid Brasser , Hoofdmentor stage, docent groep 1/2B, schoolcontactpersoon
 • Liesbeth Stierp, klassenassistent 
 • Anna Roelofsen, Leesconsulente " De Bibliotheek op school" 
 • Karin Brakenhoff, docent groep 1/2A
 • Nadine Konijn, docent groep 2/3, AC lid
 • Saskia du Cloo, docent groep 2/3
 • Stefanie van Dalsem, docent groep 7
 • Sadna Bahadoer, docent groep 3  
 • Karin Bakker, docent groep 3
 • Beatrijs Zijta, docent groep 1/2B
 • Stella Ingenbleek, docent groep 5, AC lid
 • Romy Boots, docent groep 7
 • Noelle Hink, docent groep 8
 • Annemiek Kroone, docent groep 6, MR lid, schoolcontactpersoon
 • Elles van Vuuren, groep 1/2B en 4