Schooltijden

Wij werken met een continurooster. Dit betekent dat alle kinderen in de groep met elkaar lunchen. Wij hebben de volgende schooltijden: alle dagen van 08.15 uur tot 14.00 uur. Leerlingen mogen na de eerste bel om 08.10 uur naar binnen. Om 8.15 gaat de tweede bel en beginnen de lessen.