Onze kernwaarden

Op De Cocon werken we volgens deze kernwaarden: Samen, Vertrouwen, Identiteit, Betekenisvol en Nieuwsgierig.

We hebben aan deze kernwaarden een voorwerp gekoppeld, zodat de boodschap voor de kinderen duidelijker is. Deze voorwerpen vindt u ook in mooie kastjes op school. Ze worden regelmatig gebruikt in de groep, tijdens gesprekken en activiteiten.

Samen

Alleen ga je snel,
maar samen kom je verder.
Samen kun je meer,
ben je sterker en
heb je nog meer plezier.
Samen is een feestje! 

Onze leerlingen leren met en van elkaar, net als de leerkrachten. Samen maken wij ons onderwijs tot het mooiste vak dat er is. Kinderen ontwikkelen zich vanuit hun eigen nieuwsgierigheid, samen met de stimulerende begeleiding van de leerkracht.

Vertrouwen

Vertrouwen is mooi om
te hebben én te geven.
Het laat jezelf en anderen groeien.
Vertrouwen maakt de wereld mooier.
Het geeft de wereld kleur.

Wij hebben vertrouwen in ons onderwijs, in ons team en vooral in de kinderen. We zien hen elke dag groeien en met plezier leren. Ze voelen zich veilig en thuis op school. We hebben er ook vertrouwen in om kinderen eigen verantwoordelijkheid te geven, zodat hun zelfvertrouwen en zelfstandigheid alleen maar groter worden.

Identiteit

Je bent wie je bent.
Zoals jij is er geen ander.
Je mag zijn wie je bent.
Vol met je eigen,
bijzondere eigenschappen.
Laat anderen van jou
leren en genieten,
zoals jij dat ook van anderen kan doen.

Op onze school krijgen de kinderen alle ruimte om zichzelf en hun kwaliteiten te ontdekken. Ze mogen er allemaal zijn. We prikkelen hun onderzoekende houding zodat kinderen met een open mind de wereld en de mensen om zich heen leren kennen. Ieder kind wordt op zijn eigen wijze wereldwijs. En gaat vol vertrouwen zijn of haar eigen plek in de maatschappij tegemoet.

Betekenisvol

Wat betekenis voor je heeft,
wil je bewaren.
Iets groots en bijzondersd
at je hebt meegemaakt of geleerd.
Of juist iets kleins en gewoons.
Het zit voor altijd in je hoofd en je hart.
Wat voor jou betekenisvol is,
raak je nooit meer kwijt.

Wij bewaken de kerndoelen van het onderwijs en zorgen dat we deze behalen. Dat doen we met betekenisvolle activiteiten, die passen bij onze uitdagende thema’s. Kinderen verschillen in talent en interesse en met deze uiteenlopende activiteiten kunnen zij op hun eigen tempo leren. Daarom is ons onderwijs van grote waarde, elke dag.

Nieuwsgierig

Ben jij ook zo nieuwsgierig naar de wereld om je heen?
Er is zoveel te leren, onderzoeken en ontdekken.
Kijk met een open blik om je heen.
Stel vragen aan jezelf en aan een ander.
Dan blijf je je ontwikkelen, elke dag weer.

Onze leerkrachten proberen een optimaal leereffect te bereiken, door de belangstelling van de kinderen voor de wereld om zich heen op te wekken. Onze activiteiten, thema’s en lokalen triggeren deze nieuwsgierigheid nog eens extra. De kinderen balanceren even op het randje van hun vermogen, om zo een nieuwe vaardigheid of nieuwe kennis eigen te maken. En als dat gelukt is, zijn wij minstens zo trots als het kind zelf!