De groepen

Onze school heeft 9 groepen. 2 kleutergroepen (1/2A, 1/2B) en dan groep2-3, 3,4,5,6,7 en 8.
Hieronder kunt u binnenkort per groep infomatie vinden

Groep 1-2 b

Groep 1/2A


Schoolafspraken

Schooltijden
De eerste bel gaat om 8.10 uur. Dan kom je naar de klas. Om 8.15 gaat de tweede bel en hoor je in de klas te zijn. We werken met een continurooster dus we zijn om 14.00 uit. Dit is voor alle dagen gelijk. We eten samen op school een broodje met de elkaar.

Verjaardag
U mag daar als ouders bij zijn. Graag even van tevoren overleggen wanneer de verjaardag gevierd kan worden. Bij voorkeur doen we dit om 8.15 uur, als de school begint. Foto’s maken mag, het filmen van het hele verjaardagsfeest vinden wij echter niet prettig.

Eten en drinken
We proberen in de pauze zo gezond mogelijk te eten. Dit houdt in dat we graag zien dat de kinderen water mee nemen en een “gezond” tussendoortje. De leerlingen eten hun lunch van 12.00 – 12.30 uur en gaan daarna een half uurtje naar buiten.

Ingrid Brasser en Karin Brakenhoff

Social School
Wij werken op deze school met Social Schools. Dit is een digitaal programma (dit kan ook als app) dat gekoppeld is aan uw mailadres. Hierin ontvangt u , bijvoorbeeld een uitnodiging voor de rapportgesprekken. Ook staat daar de agenda van het schooljaar in, met bijvoorbeeld de schoolvakanties en vrije dagen.Ziek meldenIs uw kind ziek? Dan kunt u ons bellen rond 8.00 om uw kind af te melden. Of u kunt dit doorgeven via Social Schools.

Gymmen
Gymmen doen de kleuters met de leerkracht in de speelzaal. De groepsleerkrachten gymmen in de speelzaal wanneer het slecht weer is. De kinderen gymmen in hun hemd en onderbroek. De gymschoenen zijn wel nodig. Deze blijven dan ook op school in een bak. (Graag de naam van uw kind zichtbaar op de schoen!)

Hoofdluis
Elke woensdag, na een vakantie, hebben we een groep ouders die alle klassen controleren op hoofdluis. Als er bij uw kind hoofdluis of neetjes worden gevonden, dan krijgt u een berichtje en dient u uw kind te behandelen voor hoofdluis. Bij de apotheek en drogist kunt u hiervoor de juiste producten kopen.

Groep 1/2B

Wij zijn Beatrijs en Elles.

Wij zijn de juffen van groep 1/2 B. Bij ons op school geven wij ontwikkelingsgericht onderwijs. We werken met thema’s en in de klas is dat zichtbaar. Samen met de kinderen creëren we een uitdagende omgeving waar veel te spelen en te leren is!

Wij vinden het belangrijk dat een kind zich welkom voelt bij ons in de groep. We doen er alles aan om een kind zich veilig te laten voelen en een fijne start te laten hebben bij ons in de groep.

 

 

 

Beatrijs Zijta en Elles van Vuuren

 

Wij werken op deze school met social schools. Dit is een app waarin u berichten van school ontvangt, bijvoorbeeld een uitnodiging voor de rapportgesprekken. Ook staat daar de agenda van het schooljaar in, met bijvoorbeeld de schoolvakanties en vrije dagen.

Ziek meldenIs uw kind ziek? Dan kunt u ons bellen rond 8.00 om uw kind af te melden. Of u kunt dit doorgeven via Social schools.

 

Groep 2-3

Hoi!  wij zijn Nadine en Saskia. Wij zijn de juffen van groep 2-3. 

Wij vinden het belangrijk dat een kind zich welkom voelt bij ons in de groep. We doen er alles aan om een kind zich veilig te laten voelen. Ons uitgangspunt is dat ieder kind zich gezien en gehoord voelt bij ons in de groep.Door de thema’s halen wij de wereld in de klas en gaan we samen met de kinderen op onderzoek uit. Door middel van rollenspel leren de kinderen hoe ze zich moeten gedragen in de maatschappij en hoe alles werkt in de grote wereld.

 

Nadine Konijn en Saskia du Cloo

Het lezen en schrijven neemt een hele grote rol in binnen het onderwijs in onze groep 2-3. Door betekenisvolle schrijf- en lees activiteiten te organiseren die verbonden zijn aan ons thema, hopen wij de intrinsieke motivatie van de kinderen aan te boren.

Werken met kinderen is elke dag anders en dat maakt het juist zo leuk. Wij genieten alle dagen weer van de openheid en de nieuwsgierigheid van deze jonge kinderen.

Groep 3


Schoolafspraken

Welkom in groep 3! 

Wij vinden het belangrijk dat de kinderen met plezier naar school komen en zich veilig voelen in de groep.   

Wij werken met thema’s waardoor wij de wereld in de klas halen. Bij elke thema activiteit koppelen de kinderen de situatie aan lezen, schrijven en rekenen. In groep 3 zijn de kinderen trots op wat ze leren met rekenen en taal. Wat een ervaring om letters te leren en te ontdekken dat daar zoveel woorden en zinnen van gemaakt kunnen worden.  

 

 

 

Beatrijs Zijta en Sadna Bahadoer 

Wij werken vanuit themaverhalen. Deze verhalen schrijven wij samen met de kinderen en vormen daarna het startpunt van een leesles. Dit wordt ook gebruikt bij het werken in de hoeken. 

Wij gymmen op de dinsdag en woensdag met een vakdocent. De kinderen moeten eigen gymkleding en schoenen mee in een aparte gymtas. Dit gaat ook weer mee terug naar huis. 

 

Groep 4


Schoolafspraken

Welkom in groep 4!

De school begint om 8.15u, maar om 8.10u mogen de kinderen naar binnen en naar de klas. We werken 5 dagen per week met een continue rooster. Om 14.00u komen de kinderen met de juf naar buiten en kunnen ze worden opgehaald.

We eten gezellig samen op school een broodje met de juf.

We gymmen op dinsdag en vrijdag met een vakdocent. De kinderen moeten eigen gymkleding en schoenen mee in een aparte gymtas.
 

 

 

 

Sanne Spring in 't Veld  en Elles van Vuuren 

Graag even afstemmen met de juf wanneer uw kind zijn/haar verjaardag wil vieren. In overleg bepalen wij dan een datum. In groep 4 vieren we de verjaardag van de kinderen samen als groep, zonder ouders erbij. De kinderen mogen trakteren in de klas en de klassen rond langs de andere juffen

Wij werken met veel plezier aan verschillende thema’s door het jaar heen. Behalve het feit dat de kinderen en wij hier zelf veel plezier aan beleven, vergroot het de betrokkenheid als er thuis ook aandacht aan kan worden besteed. Hebben jullie thuis boeken, spulletjes of experts passend bij het thema van dat moment, dan nodigen wij jullie van harte uit!

Wij werken op deze school met social schools. Dit is een app waarin u berichten van school ontvangt, bijvoorbeeld een uitnodiging voor de rapportgesprekken. Ook staat daar de agenda van het schooljaar in, met bijvoorbeeld de schoolvakanties en vrije dagen.

Ziek meldenIs uw kind ziek? Dan kunt u ons bellen rond 8.00 om uw kind af te melden. Of u kunt dit doorgeven via Social schools.

Groep 5

Schoolafspraken

De eerste bel gaat om 8.10. Dan kom je naar de klas. Om 8.15 gaat de tweede bel en hoor je in de klas te zijn.We werken met een continurooster dus we zijn om 14.00 uit. Dit is voor alle dagen gelijk.We eten samen op school een broodje met de leerkrachten.

Thema's: We proberen het hele jaar een aantal mooie thema's te draaien. Met genoeg afwisseling en verschillende onderwerpen. We zien heel vaak veel enthousiaste kinderen. Ze nemen graag wat mee van huis, wat past bij het thema en dat is natuurlijk helemaal goed. We hopen dat de kinderen elke dag blij naar school komen en ook weer blij naar huis gaan.

 

Stella Ingenbleek en Ronald Gouwentak

Verjaardag We vieren de verjaardag voor de pauze. De jarige mag voor de klas op een hoge kruk zitten. Hij of zij mag vertellen wat ze hebben gekregen. Daarna zingen we de jarige toe en doen als laatste de wave! Dan mag de jarige trakteren in de klas en met 2 klasgenoten de klassen rond gaan, zodat de andere leerkrachten er een verjaardagswens op kunnen schrijven. Op de dag zelf is het niet meer de bedoeling dat de ouders er bij zijn. Wilt u er op letten dat de traktatie alleen maar bestaat uit iets lekkers en dat er niet allerlei cadeautjes bij worden gegeven!

Eten en drinken We proberen in de pauze zo gezond mogelijk te eten. Dit houdt in dat we graag zien dat de kinderen water en een gezond tussendoortje meenemen. De leerlingen eten hun lunch van 11.40 uur tot 12.00 uur en gaan daarna een half uurtje naar buiten.

Social Schools Wij werken op deze school met Social Schools. Dit is een app waarin u berichten van school ontvangt, bijvoorbeeld een uitnodiging voor de rapportgesprekken. Ook staat daar de agenda van het schooljaar in, met bijvoorbeeld de schoolvakanties en vrije dagen.

Ziek melden Is uw kind ziek? Dan kunt u ons bellen rond 8.00 om uw kind af te melden of u kunt dit doorgeven via Social Schools.

Gym Op dinsdag en vrijdag gymmen we met een vakdocent. Dit is op de dinsdag van 09.45 tot 10.30 uur. Op vrijdag van 10.30 tot 11.30 uur. Voor de gymles hebben de kinderen gymkleding (t-shirt en broekje/gympakje) en gymschoenen nodig.

Hoofdluis Elke woensdag, na een vakantie, hebben we een groep ouders die alle klassen controleren op hoofdluis. Als er bij uw kind hoofdluis of neetjes worden gevonden, dan krijgt u een berichtje en dient u uw kind te behandelen voor hoofdluis. Bij de apotheek en drogist kunt hiervoor de juiste producten kopen.

Groep 6


Schoolafspraken

De eerste bel gaat om 8.10. Dan kom je naar de klas. Om 8.15 gaat de tweede bel en hoor je in de klas te zijn.

We werken met een continurooster dus we zijn om 14.00 uit. Dit is voor alle dagen gelijk.

Om 10.00 eten we met de kinderen een klein tussendoortje en wat water. De lunch nuttigen we om 11.40. Daarna gaan we om 12.00 even lekker een half uurtje naar buiten. Tijdens de lunch lezen we de kinderen vaak voor of we kijken een stukje jeugdjournaal. Daar hebben we dan ook weer mooie gesprekken over. Bij regen (slecht) weer blijven ze in de klas en mogen ze iets voor hun zelf doen.

Annemiek Kroone en Nicole Alphenaar

Verjaardag
De leerlingen geven zelf aan de leerkracht door wanneer ze graag hun verjaardag willen vieren. Dit schrijven ze dan even op het bord, zodat we er rekening mee kunnen houden. Op de dag zelf is het niet meer de bedoeling dat de ouders er bij zijn. We vieren het met de klas rond de kleine pauze en daarna mag de jarige met 2 andere leerlingen de klassen rond om te trakteren. Dit is uiteraard niet verplicht. Wilt u er op letten dat de traktatie alleen maar bestaat uit iets lekker en dat er niet allerlei cadeautjes worden bij gegeven!

.Social School
Wij werken op deze school met social schools. Dit is een app waarin u berichten van school ontvangt, bijvoorbeeld een uitnodiging voor de rapportgesprekken. Ook staat daar de agenda van het schooljaar in, met bijvoorbeeld de schoolvakanties en vrije dagen.

Ziek melden
Is uw kind ziek? Dan kunt u ons bellen rond 8.00 om uw kind af te melden. Of u kunt dit doorgeven via Social schools.

Gymmen
Op dinsdag en donderdag gymmen we met een vakdocent. Dit is op de dinsdag van 10.30 tot 11.15 uur. Op vrijdag van 9.45 tot 10.30 uur. Het is de bedoeling dat de leerlingen douchen na de les. Dit stimuleren we ook. We weten ook dat de leerlingen op deze leeftijd wel eens wat moeite krijgen met douchen. Dan graag even langskomen om dit met ons te bespreken zodat we met de leerling hierover een afspraak kunnen maken.

Thema's
We proberen door het hele jaar een aantal mooie thema's te draaien. Met genoeg afwisseling en verschillende onderwerpen. We zien heel vaak veel enthousiaste kinderen. Ze nemen graag wat mee van huis, wat past bij het thema en dat is natuurlijk helemaal goed. We hopen dat de kinderen elke dag weer blij naar huis gaan en de volgende dag weer blij naar school komen.

Groep 7


Schoolafspraken


Schooltijden
De eerste bel gaat om 8.10 uur. Dan kom je naar de klas. Om 8.15 uur gaat de tweede bel en hoor je in de klas te zijn.

We werken met een continurooster dus we zijn om 14.00 uit. Dit is voor alle dagen gelijk.

We eten samen op school een broodje met de leerkrachten.

 

Romy Boots en Stefanie van Dalsem

Verjaardag
De kinderen overleggen met de leerkracht wanneer zij hun verjaardag willen vieren. Tijdens het vieren van de verjaardag zijn er geen ouders bij. Uw kind mag trakteren in de klas, tijdens de pauze van 10.00 – 10.15 uur.

Eten en drinken
We proberen in de pauze zo gezond mogelijk te eten. Dit houdt in dat we graag zien dat de kinderen water mee nemen en een “gezond” tussendoortje meenemen. De Leerlingen eten hun lunch van 11.40 – 12.00 uur en gaan daarna een half uurtje naar buiten.

Social Schools
Wij werken op deze school met Social Schools. Dit is een app waarin u berichten van school ontvangt, bijvoorbeeld een uitnodiging voor de rapportgesprekken. Ook staat daar de agenda van het schooljaar in, met bijvoorbeeld de schoolvakanties en vrije dagen.

Ziek melden
Is uw kind ziek? Dan kunt u ons bellen rond 8.00 uur om uw kind af te melden. Of u kunt dit doorgeven via Social Schools.

Gymmen
Op dinsdag en donderdag gymmen we met een vakdocent. Dit is op de dinsdag van 9.00 tot 9.45 uur. Op donderdag van 13.10 tot 13.50 uur. Juf Sanne is vakdocent gym. Tijdens de gym dragen de kinderen sportkleding en sportschoenen.

Hoofdluis
Elke woensdag, na een vakantie, hebben we een groep ouders die alle klassen controleren op hoofdluis. Als er bij uw kind hoofdluis of neetjes worden gevonden, dan krijgt u een berichtje en dient u uw kind te behandelen voor hoofdluis. Bij de apotheek en drogist kunt hiervoor de juiste producten kopen.

Groep 8


Schoolafspraken

Schooltijden

De eerste bel gaat om 8.10. Dn kom je naar de klas. Om 8.15 gaat de tweede bel en hoor je in de klas te zijn.

We werken met een continurooster, dus we zijn om 14.00 uit. Dit is voor alle dagen gelijk.

We eten samen op school een broodje met de leerkrachten

 

Irene Boerman en Noëlle Hink

Irene Boerman en Noëlle Hink

Wij vieren onze verjaardag zo:

De leerlingen geven zelf aan de leerkracht door wanneer ze graag hun verjaardag willen vieren. In overleg bepalen wij de datum en tijd.

 

In de bovenbouw zijn ouders helaas niet meer welkom bij de viering. De kinderen bepalen zelf of zijlangs de klassen willen om te trakteren.

Eten en drinken

We proberen in de pauze zo gezond mogelijk te eten. Dit houdt in dat we graag zien dat de kinderen water mee nemen en een "gezond" tussendoortje. 

De leerlingen eten hun lunch van 11.45 tot 12.00 en gaan daarna een half uurtje naar buiten.

Social School

Wij werken op deze school met "Social School". Dit is een app waarin u berichten van school ontvangt, bijvoorbeeld een uitnodging voor de rapportgesprekken. 

Ziek melden

Is uw kind ziek? Dan kunt u bellen rond 8.00 om uw kind af te melden. Of u kunt dit doorgeven via Social Schools.

Hoofdluis

Elke woensdag, na een vakantie, hebben we een groep ouders die alle klassen controleren op hoofdluis. Als er bij uw kind hoofdluis of neetjes worden gevonden, dan krijgt u een berichtje en dient u uw kind te behandelen voor hoofdluis. Bij de apotheek en drogist kunt u hiervoor de juiste producten kopen.