Schoolondersteuningsprofiel

In een schoolondersteuningsprofiel staat aangegeven welke voorzieningen de school heeft om zorgleerlingen op te vangen. U kunt het schoolondersteuningsprofiel opvragen bij de Intern begeleider of directeur.